top of page
Brainboost Amsterdam

Leren te leren bij BrainBoost

De beste bijles- en huiswerkschool van Amsterdam

Omschrijving
BrainBoost: the best tutoring and homework school in Amsterdam

Our tutoring school has been set up by young teachers who want to help you with your school. With us you will receive lessons in a personal way, so that you will see the good and less good sides of your learning and can develop yourself in it. Your self-confidence grows, you find school less 'stupid' and you have more time for the things you really enjoy. Need tutoring or homework help? Choose BrainBoost!Primary school tutoring

This lesson ensures that you are ready for the cito test (Central Final Test)! You learn in small groups from yourself and from others to make your Citos as optimal as possible. The CitoBoost gives you confidence, self-insight and tricks for the Cito.


Times: By appointment with the teacher

Price a week:

1 hour per week €45

2 hours a week € 85,-


Tutoring High School

Homework support

In addition to a quiet workplace, our homework guidance also provides help with planning and learning. Our counselors understand your 'struggles' and ensure that you also better understand what and how to learn at home.


Times (walk-in after school):

 • Monday to Thursday between 14.30 and 18.30

 • Sunday between 12:00 and 16:00 (Only at the location in South)

Price a week:

 • 2 half days per week €75,-

 • 3 half days per week €105


BetaBoost

With our homework guidance especially for science subjects, you work on your science subjects together with trained teachers for two hours, so that you understand how to learn for these subjects and after two hours you can go home relaxed.


Times:

 • Monday to Thursday from 5:00 pm to 7:00 pm

 • Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. (Only at the location in South)

Price a week:

 • 2 hours a week €75,-

 • 4 hours a week €135


Exam training

The exam training for all your science subjects. Our trained teachers teach you to strategically take your final exam, so you don't have exam stress! The fact that all students of 2018 and 2019 passed proves the effectiveness of our ExamBoost.


Times:

 • Monday from 6.30 pm to 8.30 pm

 • Wednesday from 6.30 pm to 8.30 pm

Price a week:

 • 1x per week € 89.50

 • 2x a week € 155


Tutoring 1-on-1

In our 1-on-1 lessons you learn how to learn for your most difficult subject, so that you also know what you have to do at home to pass.


Times: By appointment with the teacher

Price a week:

 • 1x a week €59.50

 • 2x a week €112.50

BrainBoost: de beste bijles- en huiswerkschool van Amsterdam

Onze bijlesschool is opgezet door jonge docenten die jou willen helpen bij je school. Bij ons krijg je les op een persoonlijke manier, waardoor jij je goede en minder goede kanten van je leren gaat inzien en jezelf daarin kunt ontwikkelen. Je zelfvertrouwen groeit, je vindt school daardoor minder ‘stom’ en houdt meer tijd over voor de dingen die je echt leuk vindt. Bijles of huiswerkbegeleiding nodig? Kies BrainBoost!Bijles Basisschool

Deze les zorgt ervoor dat jij klaar bent voor de citotoets (Centrale Eindtoets)! Je leert in kleine groepjes van jezelf en van anderen op je Cito’s zo optimaal mogelijk te maken. De CitoBoost geeft je zelfvertrouwen, zelfinzicht en trucs voor de Cito.


Tijden: Op afspraak met de docent

Prijs per week:

 • 1 uur per week €45,-

 • 2 uur per week € 85,-


Bijles Middelbare school

Huiswerkbegeleiding

Bij onze huiswerkbegeleiding krijg je naast een rustige werkplek ook hulp bij plannen en leren. Onze begeleiders snappen jouw ‘struggles’ en zorgen ervoor dat je ook thuis beter begrijpt wat en hoe je moet leren.


Tijden (inloop na schooltijd)

 • Maandag t/m donderdag tussen 14.30 en 18.30

 • Zondag tussen 12.00u en 16.00u (Alleen op de locatie in Zuid)

Prijs per week:

 • 2 dagdelen per week €75,-

 • 3 dagdelen per week €105,-


BètaBoost

Bij onze huiswerkbegeleiding speciaal voor de bètavakken werk je samen met getrainde docenten twee uur lang aan je bètavakken, waardoor je snapt hoe je voor deze vakken moet leren en na twee uur knallen, relaxed naar huis kunt.


Tijden:

 • Maandag t/m donderdag van 17.00u tot 19.00u

 • Zaterdag van 10.00u tot 12.00u (Alleen op de locatie in Zuid)

Prijs per week:

 • 2 uur per week €75,-

 • 4 uur per week €135,-


Examentraining

De examentraining voor al je bètavakken. Onze getrainde docenten leren jou om strategisch je eindexamen te maken, waardoor jij geen examenstress hebt! Het feit dat alle leerlingen van 2018 en 2019 geslaagd zijn, bewijst de effectiviteit van onze ExamBoost.


Tijden:

 • Maandag van 18.30u t/m 20.30u

 • Woensdag van 18.30u t/m 20.30u

Prijs per week:

 • 1x per week € 89,50

 • 2x per week € 155,-


Bijles 1-op-1

Bij onze 1-op-1 lessen leer je hoe je moet leren voor je meest lastige vak, zodat je ook thuis weet wat je moet doen om voldoendes te halen.


Tijden: Op afspraak met de docent

Prijs per week

 • 1x per week €59,50

 • 2x per week €112,50


Kosten & Beschikbaarheid

3 april 2023 om 21:39:47

Laatste update:

Aanbod:

 • Bijles Basisschool

 • Middelbare school: huiswerkbegeleiding

 • Middelbare school: BetaBoost

 • Middelbare school: examentraining

 • Middelbare school: bijles 1-op-1


Contact:

Neem contact op met BrainBoost. Ze zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen om de beschikbare opties te bespeken:Offer:

 • Primary school tutoring

 • High school: homework help

 • High School: BetaBoost

 • High School: Exam Training

 • High school: tutoring 1-on-1


Contact:

Get in touch with BrainBoost. They will contact you as soon as possible to discuss the options available:


Over de aanbieder
Brainboost Amsterdam
BrainBoost

Onze bijlesschool is opgezet door jonge docenten die jou willen helpen bij je school. Bij ons krijg je les op een persoonlijke manier, waardoor jij je goede en minder goede kanten van je leren gaat inzien en jezelf daarin kunt ontwikkelen. Je zelfvertrouwen groeit, je vindt school daardoor minder ‘stom’ en houdt meer tijd over voor de dingen die je echt leuk vindt. Bijles of huiswerkbegeleiding nodig? Kies BrainBoost!

Locatie

Zuid: De Lairessestraat 156s en 130
Centrum/Oost: Plantage Muidergracht 51-53
West: Groen van Prinstererstraat 60

bottom of page